امکان ارسال آنی برای بيش از 20 ميليون مخاطب

ارسال ميلياردها ايميل در ماه توسط 15 ميليون كاربر ميل چيمپ

 • ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • تعداد ایمیل
 • 2.000
 • 5.000
 • 10.000
 • 25.000
 • 50.000
 • 75.000
 • 150.000
 • 200.000
 • 500.000
 • 1.000.000
 • 5.000.000
 • 10.000.000
 • تعداد ارسال در ماه
 • 12.000
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 1.800.000
 • 2.400.000
 • 6.000.000
 • 12.000.000
 • 60.000.000
 • 120.000.000
 • قیمت به دلار
 • رایگان
 • 55
 • 80
 • 155
 • 245
 • 380
 • 680
 • 880
 • 2.100
 • 4.200
 • 20.700
 • 40.700